<3 Bestuurder

Nynke is actief als bestuurder. Hierbij staat centraal: Hoe het werk in de stad en de metropoolregio zich de komende jaren gaat ontwikkelen, en op welke wijze digitalisering, klimaatverandering, energietransitie en een ouder wordende samenleving daar bepalend bij gaan zijn.

Macro-economisch en in de dagelijkse micro-economie van mensen staan veel zaken onder druk. De compleet marktgeleide economie heeft met COVID-19 haar tekortkomingen nadrukkelijk getoond, en alternatieven als de circulaire economie of de Doughnut Economy doen hun intrede met een sterke rol voor de publieke zaak en aandacht voor de natuur.

Belangrijke thema’s zijn: digitalisering, migratie, en de toenemende tweedeling in de samenleving op het gebied van wonen, werk, technologie, onderwijs en inclusiviteit.

Besturen (onbezoldigd)

2022 – heden Bestuurslid Ma.ak 020

2019 -2020 Bestuurssecretaris Nederlands Fotomuseum

2018 -2019 WIJ Noord

2018 – 2019 Stadsinitiatief Rotterdam

2016 – 2017  Voorzitter Urban Country Club Rotterdam

2013 – 2015  Bestuurssecretaris bij VNG

2013 – 2020 VPRO Tegenlicht meet ups Rotterdam

2013 – 2016 Nederland Kantelt / Rotterdam Kantelt