Bestuurder

Nynke is actief geweest binnen een aantal sociale bewegingen (Nederland Kantelt, Kinderen van Nederland) & politieke partijen in Rotterdam (Wij Noord, Stadsinitiatief). Binnen de overheid is zij als bestuurssecretaris actief geweest bij o.a. de VNG en het Nederlands Fotomuseum.

Nynke is klaar voor haar volgende stap in haar carrière en voert op dit moment gesprekken voor een bestuurlijke functie binnen een Raad van Toezicht in de publieke sector en heeft hier een coachingstraject voor.

Hierbij staat centraal: Hoe het werk in de stad en de metropoolregio zich de komende jaren gaat ontwikkelen, en op welke wijze digitalisering, klimaatverandering, energietransitie en een ouder wordende samenleving daar bepalend bij gaan zijn.

Macro-economisch en in de dagelijkse micro-economie van mensen staan veel zaken onder druk. De compleet marktgeleide economie heeft met COVID-19 haar tekortkomingen nadrukkelijk getoond, en alternatieven als de circulaire economie of de Doughnut Economy doen hun intrede met een sterke rol voor de publieke zaak en aandacht voor de natuur.

Belangrijke thema’s zijn: digitalisering, migratie, en de toenemende tweedeling in de samenleving op het gebied van wonen, werk, technologie, onderwijs en inclusiviteit.