$ Schrijver

Als opiniemaker heeft Nynke gewerkt voor o.a. Binnenlands Bestuur, kijk hier  voor haar opinies over de samenleving die verandert en de nieuwe rol van de overheid daarbij.

Diverse onderzoeks publicaties en artikelen:

  • Aanpak wereldproblemen komt uit de stad (2017), uitgave: Agenda stad

  • Omgevingsvisie tussen economie en maatschappij (2016), uitgave: Architectuur Lokaal

  • Sociale media almanak voor gemeenten. (2015), uitgave: Eburon Uitgeverij

  • De stad faciliteert ontmoetingen tussen mensen, dieren en dingen (2014), uitgave: Platform 31.

  • De toekomst van de woonbranche: 25 visies (2014) uitgave: Werk in de winkel.

Op dit moment schrijft ze aan een roman met hulp van artiesten, technologie en muziek. Hier is zij in contact met Oscar van Gelderen, die zijn carrière als uitgever heeft verlegd naar vertegenwoordiger van artiesten en hun producten en diensten.

Leave a Reply