# HELLO

Als programmamanager Red Tape werkte Nynke Schaaf eerder (2007-2015) aan een nieuwe overheid voor burgers, instellingen en bedrijven. Daarna kantelde Schaaf dit richting zakendoen in de nieuwe economie. Het maken van nieuwe wet en regelgeving en subsidies kan tot een versnelde verduurzaming van de economie leiden en een beter ecosysteem voor mensen en bedrijven.

Schaaf werkt sinds 2015 voor ondernemers, politici, beleidsmakers, wetenschappers en studenten die zich willen scherpen aan de visie en praktijkervaring van koplopers in de nieuwe economie. Onder nieuwe economie verstaat Schaaf een economie die digitaal, circulair en sociaal is. Nynke Schaaf haar netwerk is zeer divers: van start ups en lokale initiatieven in duurzame innovatie, sociale economie en disruptieve technologie tot aan oude familie bedrijven en grote high tech bedrijven, overheden en NGO’s.

Met het netwerkbedrijf ConComCow, Connecting Communities in Coworking werkt zij aan dataversnelling, circulaire economie, deeleconomie, human technology, makersmentaliteit en dwarsverbindingen binnen de sectoren: bouw, ruimte, onderwijs, energie, zorg, water, cultuur, voedsel en financiën. ConComCow creëert zo waardevolle data en ervaringen waarmee de levenskracht, wijsheid, intuïtie en zelfredzaamheid van mensen en bedrijven kan worden vergroot.

De overvloed van spullen en hulpbronnen die er al zijn staan bij ConComCow centraal. Hierdoor zijn de externe (milieu) kosten zoveel mogelijk geïnternaliseerd. Alle ontwerpen kunnen hierdoor in dienst staan van sociale innovatie, groei en verbinding. ConComCow stimuleert zo de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en het werken in netwerken, ‘the Collaborative Commons’.